O Opštoj bolnici Požarevac

Opšta bolnica se danas nalazi smeštena u pet zasebnih građevinskih objekata. Glavni i najstariji objekat se nalazi u centralnom delu od koga se zrakasto pružaju tople veze-hodnici do ostalih objekata sa kojima je povezan. U tom najstarijem delu, koji ima dva sprata, nalaze se Prijemno-urgentna služba, Odeljenje ginekologije i akušerstva, Pedijatrije, Urologije, Hirurgije, Anestezije i operacioni blok. S ovom zgradom je povezan polikinički deo, gde se nalazi najveći broj specijalističkih ambulanti, Rentgen kabinet, Laboratorija i Apoteka. U ostalim zgradama smeštena su Odeljenja ortopedije, ORL i Oftalmologije u jednoj, u drugoj Interno odeljenje, u trećoj Odeljenja psihijatrije, Neurologije, Dermatovenerologije i Produžene nege, a u posebnoj zgradi je Infektivno odeljenje. Sve objekte okružuje velika i lepo sređena zelena površina u vidu parka i tri velika parking prostora. Od skora se u krugu bolnice nalazi i zgrada nove kuhinje, koja je izgrađena po svim savremenim principima, a takođe i savremeno opremljena.

Današnja bolnica ima 21 odeljenje i to: Hirurgiju, Urologiju, Anesteziju, Pedijatriju, Ginekologiju i akušerstvo sa Neonatologijom, Interno, Prijemno-urgentno, Rentgen, Laboratoriju, Transfuziju, Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Ortopediju, Otorinolaringologiju, Oftalmologiju, Psihijatriju, Neurologiju, Dermatovenerologiju, Dijalizu, Infektivno, Patologiju sa sudskom medicinom i Produženu negu.

Prema normativima ukupno ima 530 postelja. Treba napomenuti da je Infektivno odeljenje regionalnog karaktera, a odeljenje Dijalize sa 34 dijalizna mesta i 156 pacijenata na hemodijalizi se po veličini nalazi u samom vrhu. Obim i raznovrsnost usluga koje naša Bolnica pruža iz godine u godinu se povećava. Primenjuju se najsavremenije metode lečenja (laparaskopske operacije, ugradnja endoproteza kuka i dr.) i dijagnostike (endoskopija, ultrazvučna dijagnostika, CT i dr.), a takođe se pružaju i vanstandardne usluge, pre svega u oblasti de reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Iz godine u godinu se povećava broj ostvarenih bolesničkih dana, i uopšte, broj pruženih zdravstvenih usluga.

Zaposleni medicinski kadar takođe postiže i zavidne rezultate na polju edukacije, većina kadra je bilo na raznim edukativnim skupovima i učestvovalo na njima svojim radovima ili praktičnom nastavom. Zahvaljujući velikoj ljubavi i privrženosti poslu kojim se bavimo, i iznad svega entuzijazmu, sa opremom sa kojom raspolažemo, postižemo zavidne rezultate o čemu govori anketa o zadovoljstvu među pacijentima, koja se sprovodi krajem svake godine.

 

 
 

 

 

Kratak istorijat bolnice

Opšta bolnica Požarevac se prvi put u zapisima pojavljuje 1831., a zvanično je puštena u rad rad 24. septembra 1832. godine. Koliki je značaj pridavan radu ove prve državne bolnice u Požarevcu vidi se iz toga, da je ona već pri svome osnivanju imala „Propis kasajući se (tičući se) bolnica: Požarevačke i Svilaenačke“. U martu mesecu 1839, posle ustanovljavanja Popečiteljstva, a među njima i onog Vnutreni dela, formira se pri ovom Popečiteljstvu „Sanitetsko odeljenje“ sa načelnikom na čelu, kao stručna ustanova sa izvesnom iako neznatnom samoupravom. Bolnica se u ovom periodu nalazi u zgradi u kojoj se danas nalazi Srednja ekonomska škola.

1944. godine, dolazi do potpunog diskontinuiteta sa predratnom organizacijom Bolnice. Za upravnika bolnice postavljen je dr Hranislav Lazarević. Bolnica dobija naziv „Državna bolnica Okruga požarevačkog“. Iz platnog spiska za novembar 1944. godine se vidi da spisak sadrži 28 zaposlenih. 1953. godine odmah posle smrti dr Vojislava Voje Dulića Narodna bolnica u Požarevcu ponela je njegovo ime Opšta Bolnica Požarevac „Voja Dulić”. Takođe dobija i zgradu koja do danas predstavlja centralni objekat kompleksa Opšta bolnica Požarevac.

Od 1.4.1989. bolnica postaje sastavni deo, tada Medicinskog centra, koji je 1.4.1990 dobio naziv Zdravstveni centar, čime su i prestale da postoje odvojene pomoćne službe. 21.12.2011 godine, Opšta Bolnica Požarevac je postala samostalna ustanova odvojivši se od ostalih ustanova koje su činile Zdravstveni centar Požarevac

Opšta bolnica Požarevac, kako se danas naša bolnica zove, ima tendenciju rasta i razvoja, i u budućnosti će, bez sumnje, postati još modernija i razvijenija ustanova, i ostati stub zdravstvene zaštite Braničevskog regiona.