Osnovne informacije za pacijente

Mi želimo da svaki naš pacijent bude upoznat sa svojim obavezama i pravima prilikom dolaska u bolnicu bilo radi pregleda ili hospitalizacije. Na taj način želimo da eliminišemo nepotrebno čekanje na pregled i ubrzamo proceduru prijema. Zbog toga smo i objavili osnovne smernice za pacijente te Vas molimo da pažljivo pročitate sledeće informacije.

 
DOLAZAK RADI PREGLEDA

Za preglede kod specijaliste u ambulantnom odnosno polikliničkom delu Bolnice neophodan je uput izabranog lekara. Za bliže detalje molimo Vas da se obratite svom izabranom lekaru.

Za preglede u Službi urgentne medicine potreban je uput izabranog lekara ili lekara Službe hitne medicinske pomoći doma zdravlja sa teritorije mesta prebivališta pacijenta. Bez uputa se u ovoj Službi pregledaju jedino hitni – urgentni slučajevi. Ukoliko pacijenti nemaju odgovarajući uput, nisu urgentni slučajevi, ali insistiraju na pregledu u Službi urgentne medicine, snosiće trokove pregleda prema cenovniku usluga Opšte bolnice Požarevac.

 

DOLAZAK RADI HOSPITALIZACIJE

Kod planirane hospitalizacije u zakazano vreme (vreme dogovoreno sa ordinirajučim lekarom Bolnice) sve procedure prijema obavljaju se na prijemnom pultu u prizemlju ustanove. Kod planiranih prijema na bolničko lečenje neophodno je poneti potrebnu dokumentaciju i stvari.

Od dokumentacije za hospitalizaciju neophodno je da imate kod sebe:

 1. uput za bolničko lečenje (dobija se od izabranog lekara pacijenta  za bliže detalje obratite se svom izabranom lekaru),
 2. uredno overenu (važeću) zdravstvenu knjižicu

Ukoliko je indikovan hitan prijem, a pacijent nema odgovarajuću zdravstvenu legitimaciju, neophodno je da rodjaci ili neko drugo lice do završetka lečenja reguliše zdravstveno osiguranje hospitalizovanog lica. U suprotnom bolnica će biti prinuđena da ispostavi račun za celokupno lečenje, koji se pre izlaska mora platiti.


Preporučujemo da za prijem u bolnicu donesete sledeće stvari:

 • pidžamu/spavaćicu, rublje;
 • higijenski pribor, peškir;
 • papuče;
 • maramice (vlažne, papirnate);
 • sve lekove koje ste pili kod kuće;

Veoma je važna informacija o lekovima koje su pacijenti do dolaska u bolnicu uzimali, pa bi bilo dobro da te lekove i pokažu na prijemu u bolnicu. Zato je vrlo važno poneti kutijice ili čak originalna pakovanja korišćenih lekova kako bi ordinirajući lekar bio siguran šta je pacijent do momenta prijema u bolnicu uzimao od terapije.

Molimo vas da se pridržavate kućnog reda bolnice. Ukoliko niste upoznati sa kućnim redom, molimo Vas da bliže informacije zatražite od dežurnog osoblja.

 
LISTA ČEKANJA

U uslovima rada sa ograničenim finansijskim sredstvima, karakterističnih za skoro sve sisteme zdravstvene zaštite u svetu, za medicinske procedure i intervencije koje su skupe se formiraju Liste čekanja. Ovde možete naći odgovore na neka uobičajena pitanja koja će vam pomoći da se informišete o listama čekanja.

Šta je lista čekanja?

Način kojim se obezbeđuje pravičnost pri pružanju zdravstvenih usluga. Liste čekanja koriste se u mnogim zemljama kod različitih procedura. U našoj zemlji, Liste čekanja se koriste za sledeće medicinske intervencije i procedure koje nisu hitne: kompjuterizovana tomografija (CT) glave, vrata i kičmenog stuba, magnetna rezonancija (MR) glave, vrata i kičmenog stuba, za dijagnostičku koronarografiju i/ili kateterizaciju srca, za revaskularizaciju miokarda, za ugradnju trajnog veštačkog srca (TVES) i kardioverter defibrilatora (ICD), za implantaciju veštačkih valvula, za ugrađivanje graftova od veštačkog materijala i endovaskularnih graft-proteza, za ugradnju endoproteza kuka i kolena, ugradnju osteosintetskog materijala i instrumentalnu segmentalnu korekciju deformiteta kičmenog stuba kod dece, oftalmološke intervencije operacije katarakte i ugradnje sočiva.

Zbog čega?

 • Da bi se pod jednakim uslovima i ravnopravno obezbedila potrebna zdravstvena usluga i racionalno koristila raspoloživa sredstva.
 • Da bi se uveo red u pružanju gore navedenih usluga.

Kako?

Nakon procene doktora da Vam je neka od ovih procedura neophodna, evidentiraju se Vaši lični i zdravstveni podaci, na osnovu kojih se određuje mesto na listi čekanja.

Jedino Vi možete da vidite svoje mesto na Listi čekanja !!! (kako bi se zaštitila vaša privatnost, što smo dužni da poštujemo po zakonu)


Vaše mesto na Listi možete videti u zdravstvenoj ustanovi gde se obavlja zdravstvena usluga na koju čekate, ili proverom na internet stranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Beograd, preko zaštićenog jedinstvenog matičnog broja građana iz lične karte (JMBG) čijih su prvih sedam i poslednja cifra vidljive. Samog sebe identifikujete upoređujući vidljive cifre sa odgovarajućim ciframa u svom JMBG.

Uz već ponuđene odgovore, dobrodošla su i sva vaša dodatna pitanja. Možete nas kontaktirati ili svoje pitanje poslati naadresu RZZO – liste@rzzo.rs

Listu čekanja možete proveriti i na sledećem linku –  LISTA ČEKANJA

 
PROVERITE PRE DOLASKA

Proverite, na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da li vam je poslodavac uplatio doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ukoliko se lek koji Vam je lekar preporučio ne nalazi na Listi lekova, ukucavanjem njegovog INN-a (internacionanalnog nezaštićenog imena) proverite da li se lek istog INN-a, ali drugog proizvođača nalazi na Listi lekova.

 

UPUTSTVO ZA PRIJEM U BOLNICU

Za prijem u bolnicu potrebno je da donesete:

 • Overenu zdravstvenu knjižicu
 • Ličnu kartu ili pasoš za strane državljane
 • Uput za stacionarno lečenje izdat od izabaranog lekara
 • Svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju
 • Sredstva za ličnu higijenu
 • Pidžamu i papuče
 • Sve lekove koje uzimate kao redovnu terapiju ,uz prateću dokumentaciju

NEMOJTE NOSITI VREDNOSTI (nakit,novac i sl.).  – NE GARANTUJEMO ZA NjIHOVU SIGURNOST.
 
 

 

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ankica Zdravković, dipl.pravnik
kontakt telefon: 064 8693204
e-mail: ankicazdravkovic@obp.rs