PREDLOG I REBALANSA FIN. PLANA ZA 2022. GODINU u 000