VII REBALANS FIN PLANA ZA 2023. GODINU u 000 din (1)dasa