Vesti

Bolnica dobila akreditaciju

Opšta bolnica Požarevac dobila je akreditaciju na period od pet godina.

Vlada Davkovski, predstavnik Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, navodi da akreditacija koju agencija dodeljuje na osnovu prilagođenosti standardima koji su i nacionalni.

“Bolnica se pripremala u prošlom periodu i kroz ocenjivanje je pokazala visok nivo kvaliteta, kako po bezbednosti, tako i po zaposlenima. Ovo je početak postupka akreditacije, kao završna faza, a Agencija ima ovlašćenje da dolazi i da prati kako ustanova napreduje, kako se pridržava preporuka koje je dobila od strane spoljnog ocenjivača i to je jedan dugoročni proces koji je garancija da će sve ustanove raditi na podizanju nivoa kvaliteta i bezbednosti. Sam proces akreditacije jedne ustanove je povezan sa nekoliko faza. U prvoj fazi ustanova se sprema, prilagođava se standardima koji su zadali strane agencije. Mi smo ovde akreditovali prostor, opremu, kompletan kadar jedne ustanove. Neklinički standardi, oni se odnose na rukovođenje, upravljanje ljudskih resursa, upravljanje informacijama i životna sredina. I naravno, kroz kliničke standarde svakog klinika smo posebno ocenjivali. Agencija je kompletno akreditovala ovu zdravstvenu ustanovu”, naveo je Davkovski.

 

Zašto je akreditacija važna za Opštu bolnicu?

Tokom procesa akreditacije Opšta bolnica je prošla kroz 772 procedure koje su značajne kako za pacijente, tako i za zaposlene u zdravstvenoj ustanovi.

“Jedan ogroman posao koji podrazumeva da postoji put od samog ulaska pacijenta u bolnicu, pa do njegovog završetka lečenja, tačno se zna šta ko radi. Takođe, je to bitno i za nas zaposlene u bolnici, jer nam daje jednu sigurnost da radimo ispravno, da se ponašamo prema samim pacijentima i daje nam i nekakvu zaštitu u smislu toga da radimo stvari po procedurama”, pojasnio je direktor Draško Dačić.

U proces akreditacije, prema rečima koordinatora za ovaj proces dr Nenada Sretenovića, bili su uključeni svi zaposleni i zapravo su oni izneli čitav proces akreditacije.

“Dokument koji smo mi danas dobili je jako dragocen za nas, zato što sadrži ne samo ocene i akreditacioni status, nego sadrži i preporuke i stvari na koje mi moramo da obratimo pažnju u narednom periodu. Ovo je u stvari prvi korak za našu ustanovu, svaki prvi korak je i najteži, i u isto vreme i obaveza da ono što smo postigli u pripremi ocenjivanje u perspektivi održimo”, istakao je Sretenović

Podsetimo, u prethodnom periodu ovu zdravstvenu ustanovu obišli su predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, koji su nakon posete i razgovora sa rukovodstvom doneli odluku o akreditaciji.

Tada je održan sastanak predstavnika Agencije sa rukovodstvom bolnice, kao i direktorima drugih zdravstvenih ustanova u gradu, kao i javnih preduzeća koja sarađuju sa ovom zdravstvenom ustanovom.

Šta predstavlja akreditacija zdravstvenih ustanova?

Akreditacija pomaže organizacijama zdravstvene zaštite da otkriju sopstvene prednosti i mogućnosti napretka, a ujedno i da bolje razumeju ciljeve i složenost svog poslovanja. Kada to uvide, organizacije mogu da se posvete kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i počnu sa korišćenjem raspoloživih resursa na najefikasniji mogući način.

Akreditacija obuhvata samoprocenu od strane zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa njihove efikasnosti u odnosu na postavljene standarde. Spoljašnji tim za proveru, sastavljen od stručnjaka, vrši procenu rada zdravstvene ustanove. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

 

Izvor: Boom93